مبانی فیزیک و نحوه عملکرد MRI

گروه مولفان:
محمد طاهردنگ کو (نویسنده) | سمیرا ایران (نویسنده)

ناشر:
امید انقلاب

درباره کتاب:
مبانی فیزیک و نحوه عملکرد MRI عنوان کتابی است از محمد طاهردنگ کو که توسط انتشارات امید انقلاب در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تصویر نگاری تشدید مغناطیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد طاهردنگ کو، کتاب‌های برند در برابر ماشین(امید انقلاب)، علم تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی(امید انقلاب)، مبانی سیستمهای مخابراتی(امید انقلاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,500 تومــان