ریشه های دموکراسی و مجلس در ایران باستان

مولف:
سورنا فیروزی (نویسنده)

ناشر:
فروهر

درباره کتاب:
ریشه های دموکراسی و مجلس در ایران باستان عنوان کتابی است از سورنا فیروزی که توسط انتشارات فروهر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دموکراسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سورنا فیروزی، کتاب‌های کی گشتاسپ در روزگار نوسنگی(آشیانه کتاب)، نیاکان گمشده(آشیانه کتاب)، فروپاشی ساسانیان از نگاهی دیگر(آشیانه کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.