آموزش کشتی پهلوانی

مولف:
ابوالقاسم رایگان تفرشی (نویسنده)

ناشر:
سفیر اردهال

درباره کتاب:
آموزش کشتی پهلوانی عنوان کتابی است از ابوالقاسم رایگان تفرشی که توسط انتشارات سفیر اردهال در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کشتی گیران است. از ابوالقاسم رایگان تفرشی، کتاب گنجینه فنون کشتی آزاد و فرنگی(سفیر اردهال) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.