به سوی سرنوشت

مولف:
جمشید اسماعیل پور (نویسنده)

ناشر:
سفیر اردهال

درباره کتاب:
به سوی سرنوشت عنوان کتابی است از جمشید اسماعیل پور که توسط انتشارات سفیر اردهال در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مطالب گونه گون است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان
موضوعات کتاب
مطالب گونه گون