جنگ کاتب چلبی

گروه مولفان:
مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه (نویسنده) | یوسف بیگ باباپور (مقدمه نویس)

ناشر:
سفیر اردهال

درباره کتاب:
جنگ کاتب چلبی عنوان کتابی است از مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه که توسط انتشارات سفیر اردهال در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مطالب گونه گون است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان
موضوعات کتاب
مطالب گونه گون