داوریم (خاطرات سردار شهید داور ندرتی یاری)

مولف:
سیدسعید اطهرنیاری (نویسنده)

ناشر:
ساوالان ایگیدلری

درباره کتاب:
داوریم (خاطرات سردار شهید داور ندرتی یاری) عنوان کتابی است از سیدسعید اطهرنیاری که توسط انتشارات ساوالان ایگیدلری در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهیدان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیدسعید اطهرنیاری، کتاب‌های دوست دارم تنها باشم(خط هشت)، چنگ در یال بلند ماه(ساوالان ایگیدلری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.