درآمدی بر شکل گیری شخصیت انسان در تعلیم و تربیت (کودکان و نوجوانان)

مولف:
رضا فرهادیان (نویسنده)

ناشر:
کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران

درباره کتاب:
درآمدی بر شکل گیری شخصیت انسان در تعلیم و تربیت (کودکان و نوجوانان) عنوان کتابی است از رضا فرهادیان که توسط انتشارات کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا فرهادیان، کتاب‌های قصه های تربیتی برای کودکان(بوستان کتاب قم)، چگونه زیستن(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، مبانی تربیت و شاخصه های مهم در برنامه ریزی مدارس(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.