فرهنگ واژگان دخیل ترکی در زبان های فارسی و عربی

مولف:
پرویز زارع شاه مرسی (نویسنده)

ناشر:
تک درخت

درباره کتاب:
فرهنگ واژگان دخیل ترکی در زبان های فارسی و عربی عنوان کتابی است از پرویز زارع شاه مرسی که توسط انتشارات تک درخت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز زارع شاه مرسی، کتاب‌های دولت مانا(ققنوس)، قره باغ نامه(شیرازه)، ستارخان و جنبش آذربایجان(شیرازه)، تاریخ پانصد ساله تبریز(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.