ایمونولوژی

مولف:
محمد وجگانی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
ایمونولوژی عنوان کتابی است از محمد وجگانی که توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایمنی شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد وجگانی، کتاب‌های علی تجلی حق(آراد کتاب)، علی تجلی حق(آراد کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان