شناسایی گیاهان مرتعی (با گذری بر صفات مورفولوژیکی ویژه کارشناسان و دانشجویان منابع طبیعی)

گروه مولفان:
عبدالرضا مهاجری جرم افشاری (نویسنده) | محمدعلی قوام پور (نویسنده)

ناشر:
مهر زهرا (س)

درباره کتاب:
شناسایی گیاهان مرتعی (با گذری بر صفات مورفولوژیکی ویژه کارشناسان و دانشجویان منابع طبیعی) عنوان کتابی است از عبدالرضا مهاجری جرم افشاری که توسط انتشارات مهر زهرا (س) در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گیاهان مرتع است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان