کلیات و نقد آثار (گزیده ای از نقدهای منتشر شده در کتاب ماه کلیات)

گروه مولفان:
داریوش مطلبی (نویسنده) | مهدی علیپور حافظی (نویسنده)

ناشر:
خانه کتاب ایران

درباره کتاب:
کلیات و نقد آثار (گزیده ای از نقدهای منتشر شده در کتاب ماه کلیات) عنوان کتابی است از مهدی علیپور حافظی که توسط انتشارات خانه کتاب ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتاب های نقد شده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی علیپور حافظی، کتاب‌های کتابخانه های دیجیتال(چاپار)، مسائل کلیدی کتابخانه های دیجیتالی ارزیابی و یکپارچگی(چاپار)، کتابخانه های دیجیتال(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان
موضوعات کتاب
کتاب های نقد شده