رضای نامه (خوانشی از شبیه نامه های رضوی)

مولف:
رضا کوچک زاده (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
رضای نامه (خوانشی از شبیه نامه های رضوی) عنوان کتابی است از رضا کوچک زاده که در 368 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تعزیه نامه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.