هملت از زبان مردم کوچه و بازار (متن دوزبانه)[کتاب خورشید/ 26]

گروه مولفان:
شل سیلورستاین (نویسنده) | نیاز ساغری (مترجم)

ناشر:
کتاب خورشید

درباره کتاب:
هملت از زبان مردم کوچه و بازار (متن دوزبانه) [کتاب خورشید/26] عنوان کتابی است از شل سیلورستاین با ترجمه‌ی نیاز ساغری که توسط انتشارات کتاب خورشید در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Hamlet as told on the street. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شل سیلورستاین، کتاب‌های دنیای دیوانه دیوانه(کتاب پنجره)، چراغی زیر شیروانی(شولا)، آنجا که پیاده رو پایان می باید(شولا)، سقوط به بالا(شولا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.