مد بسم الله (شرح سه غزل صائب تبریزی)

گروه مولفان:
سهند محمدزاده صدیق (نویسنده) | محمد علی صائب (نویسنده)

ناشر:
تک درخت

درباره کتاب:
مد بسم الله (شرح سه غزل صائب تبریزی) عنوان کتابی است از محمد علی صائب که توسط انتشارات تک درخت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب صائب، محمدعلی، ۱۰۱۶؟ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی صائب، کتاب‌های گزیده غزلیات صائب تبریزی(فردوس)، بهار زنده دلان(جامی)، دویست و یک غزل صائب(زوار)، غزلیات شیرین صائب تبریزی(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.