ابزارهای عملیات روانی (رسانه های آنلاین)[مجموعه خودآموز عملیاتی روانی]

گروه مولفان:
مرتضی چشمه نور (گردآورنده) | شبنم امیرجاوید (گردآورنده)

ناشر:
مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی

درباره کتاب:
ابزارهای عملیات روانی (رسانه های آنلاین) [مجموعه خودآموز عملیاتی روانی] عنوان کتابی است از مرتضی چشمه نور که توسط انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ روانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی چشمه نور، کتاب‌های نظریه پردازان عملیات روانی(مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی)، فرقه های ضاله و عرفان های کاذب (3)(مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی)، خودآموز عملیات روانی(مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی)، تکنیک های عملیات روانی(مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان