بر بال پرستوها (مجموعه ای از وصیت نامه های شهدای مدافع حرم)

گروه مولفان:
جمشید پوراسمعیل نیازی (نویسنده) | هدی اسعدی (نویسنده)

ناشر:
درویش

درباره کتاب:
بر بال پرستوها (مجموعه ای از وصیت نامه های شهدای مدافع حرم) عنوان کتابی است از جمشید پوراسمعیل نیازی که توسط انتشارات درویش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهیدان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمشید پوراسمعیل نیازی، کتاب‌های قوس زندگی صمد بهرنگی(نصر پروانه)، نصایح الملوک فی السیر السلوک(شایسته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان