دیوان جهانشاه حقیقی (شاه ترکمن. .. . ، به همراه شرح احوال، اثار و اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران جهانشاه حقیقی)

گروه مولفان:
جهانشاه بن قرا یوسف حقیقی ترکمان (نویسنده) | خانگلدی اونق (مصحح)

ناشر:
بهجت

درباره کتاب:
دیوان جهانشاه حقیقی عنوان کتابی است از جهانشاه بن قرا یوسف حقیقی ترکمان که در 248 صفحه و توسط انتشارات بهجت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقیقی ترکمان، جهانشاه بن قرا یوسف، 808 است.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید