روایت شناسی تاریخ نگارانه ی تاریخ بیهقی

مولف:
محمد راغب (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده تاریخ اسلام

درباره کتاب:
روایت شناسی تاریخ نگارانه ی تاریخ بیهقی عنوان کتابی است از محمد راغب که توسط انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روایتگری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد راغب، کتاب‌های دانشنامه روایت شناسی(علم)، درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها(رخ داد نو)، ادبیات در جهان اسلام(حکمت سینا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.