ریاضی پنجم ابتدایی تابستانه

مولف:
زهرا خدابخشی (نویسنده)

ناشر:
موسسه کانون ریاضیدانان زمان

درباره کتاب:
ریاضی پنجم ابتدایی تابستانه عنوان کتابی است از زهرا خدابخشی که توسط انتشارات موسسه کانون ریاضیدانان زمان در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زهرا خدابخشی، کتاب‌های ریاضیات سوم دبیرستان تابستانه(موسسه کانون ریاضیدانان زمان)، ریاضیات دوم دبیرستان تابستانه(موسسه کانون ریاضیدانان زمان)، ریاضی یکی من، یکی تو چهارم ابتدایی(موسسه کانون ریاضیدانان زمان)، ریاضی یکی من، یکی تو پنجم ابتدایی(موسسه کانون ریاضیدانان زمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان