برای نشستن کنار تو (غزل هایی از شاعران معاصر)

مولف:
فیض شریفی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
برای نشستن کنار تو (غزل هایی از شاعران معاصر) عنوان کتابی است از فیض شریفی که در 320 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فیض شریفی، کتاب‌های شفیعی کدکنی(موسسه انتشارات نگاه)، سیمین بهبهانی(موسسه انتشارات نگاه)، نادر نادرپور(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.