نگرشی بر فضاهای خودمدافع بافت فرسوده شهری از منظر اعتیاد

گروه مولفان:
مونا محمدی (نویسنده) | علی اکبر رضایی (نویسنده) | بیژن صفوی (نویسنده)

ناشر:
سخنکده

درباره کتاب:
نگرشی بر فضاهای خودمدافع بافت فرسوده شهری از منظر اعتیاد عنوان کتابی است از بیژن صفوی که توسط انتشارات سخنکده در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اعتیاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بیژن صفوی، کتاب‌های بهره وری(فرهنگ و تمدن)، نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در تصمیم گیری مدیران ترافیک شهری(سخنکده)، درآمدی بر مالیه بین الملل(سخنکده)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.