چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر

مولف:
رسول جعفریان (نویسنده)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر عنوان کتابی است از رسول جعفریان که در 1054 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رسول جعفریان، کتاب‌های کفایه الانام در فقه فارسی شیعی(علم)، لطائف الاذکار للحضار والسفار فی المناسک والآداب(علم)، مناظره مسلمان و مسیحی(علم)، جامع المقدمات(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.