مساله اختیار (رویکردی تحلیلی در نسبت ضرورت علی- معلولی و اختیار با توجه به آراء فلاسفه ی مسلمان)

مولف:
علیرضا رحیمیان (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
مساله اختیار (رویکردی تحلیلی در نسبت ضرورت علی- معلولی و اختیار با توجه به آراء فلاسفه ی مسلمان) عنوان کتابی است از علیرضا رحیمیان که در 428 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جبر و اختیار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان
موضوعات کتاب
جبر و اختیار