فرایند خرید بین المللی با رویکرد اعتبارات اسنادی و مالی (کاربردی)

مولف:
محمد بایرام علی باسمنج (نویسنده)

ناشر:
امید انقلاب

درباره کتاب:
فرایند خرید بین المللی با رویکرد اعتبارات اسنادی و مالی (کاربردی) عنوان کتابی است از محمد بایرام علی باسمنج که در 464 صفحه و توسط انتشارات امید انقلاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازرگانی بین المللی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.