مرجع آموزش نرم افزار Eclipse 100، PVTi Flogrid، Office در شبیه سازی مخازن هیدروکربوری

گروه مولفان:
حمیدرضا دشتی (نویسنده) | حسن داروئی (نویسنده)

ناشر:
ستایش

درباره کتاب:
مرجع آموزش نرم افزار Eclipse 100، PVTi Flogrid، Office در شبیه سازی مخازن هیدروکربوری عنوان کتابی است از حمیدرضا دشتی که در 496 صفحه و توسط انتشارات ستایش در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.