با کفش های دیگران راه برو (تا با کفش های کسی راه نرفته ای درباره اش قضاوت نکن)

گروه مولفان:
شارون کریچ (نویسنده) | کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم)

ناشر:
نشر چشمه

درباره کتاب:
با کفش های دیگران راه برو (تا با کفش های کسی راه نرفته ای درباره اش قضاوت نکن) عنوان کتابی است از شارون کریچ با ترجمه‌ی کیوان عبیدی آشتیانی که در 242 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Walk two moons. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه آمریکایی است. از شارون کریچ، کتاب مادربزرگ سوپ می پزد(نشر چشمه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان