دولت و جنبش های اسلامی معاصر (اسلام ودموکراسی پس از بهار عربی)

گروه مولفان:
جان ال اسپوزیتو (نویسنده) | تامارا سان (نویسنده) | جان اوبرت وول (نویسنده) | علیرضا سمیعی اصفهانی (مترجم) | محمد حاجی پور (مترجم)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
دولت و جنبش های اسلامی معاصر (اسلام ودموکراسی پس از بهار عربی) عنوان کتابی است از جان ال اسپوزیتو با ترجمه‌ی علیرضا سمیعی اصفهانی که در 396 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Islam and democracy after the arab spring، c 2016. موضوع اصلی این کتاب دموکراسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان ال اسپوزیتو، کتاب‌های جنبش های اسلامی معاصر(نشر نی)، اسلام و دموکراسی(پرسمان)، دایرة المعارف جهان نوین اسلام(کتاب مرجع)، دایرة المعارف جهان نوین اسلام(کتاب مرجع)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.