الرعایه لحال البدایة فی علم الدرایة

گروه مولفان:
محمد حسن ربانی بیرجندی (نویسنده) | زین الدین بن علی شهید ثانی (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
الرعایه لحال البدایة فی علم الدرایة عنوان کتابی است از زین الدین بن علی شهید ثانی که در 515 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حدیث است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زین الدین بن علی شهید ثانی، کتاب‌های اسرار قلبی نماز(به نشر)، اسرار نماز(فراهانی)، آداب تعلیم و تعلم در اسلام(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، فقه استدلالی(حریر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.