نادر شمشیر پرشیا ((از جنگاور قبیله ای تا فاتحی مستبد))[کتاب های تاریخی معیار]

گروه مولفان:
مایکل اکسورثی (نویسنده) | علیرضا حسینی حاجیی (مترجم)

ناشر:
معیار اندیشه

درباره کتاب:
نادر شمشیر پرشیا ((از جنگاور قبیله ای تا فاتحی مستبد)) [کتاب های تاریخی معیار] عنوان کتابی است از مایکل اکسورثی با ترجمه‌ی علیرضا حسینی حاجیی که در 334 صفحه و توسط انتشارات معیار اندیشه در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The sword of Persia: Nader Shah ... C، 2006. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مایکل اکسورثی، کتاب‌های تاریخ ایران امپراتوری تفکر(معیار)، امپراتوری اندیشه(ققنوس)، شمشیر ایران(کتاب آمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.