راحتی و طراحی (ارگونومی)

مولف:
محمد امین موعودی (نویسنده)

ناشر:
فدک ایساتیس

درباره کتاب:
راحتی و طراحی (ارگونومی) عنوان کتابی است از محمد امین موعودی که در 332 صفحه و توسط انتشارات فدک ایساتیس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد امین موعودی، کتاب‌های ارگونومی در عمل(نشر مرکز)، انسان آنتروپومتری ارگونومی و طراحی(نشر مرکز)، ارزیابی ایمنی سیستم های کنترل و قابلیت اطمینان(مبعث)، روش های تجزیه و تحلیل خطر در ایمنی سیستم(فدک ایساتیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,800 تومــان