تجزیه و تحلیل مسائل ارتعاشات مکانیکی -جلد 1 (رائو)

گروه مولفان:
منصور رفیعیان (نویسنده) | لیلا زروئی نصرآباد (نویسنده)

ناشر:
فدک ایساتیس

درباره کتاب:
تجزیه و تحلیل مسائل ارتعاشات مکانیکی -جلد1 (رائو) عنوان کتابی است از منصور رفیعیان که در 590 صفحه و توسط انتشارات فدک ایساتیس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارتعاش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منصور رفیعیان، کتاب‌های سیستم های اندازه گیری(فدک ایساتیس)، همراستاسازی ماشین های صنعتی(دانشگاه یزد)، ارتعاشات ماشینهای صنعتی(دانشگاه یزد)، بالانس ماشین های صنعتی(دانشگاه یزد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.