کار آفرینی چیست؟ کار آفرین کیست؟

مولف:
ژینوس هنرجویی (نویسنده)

ناشر:
آوای ظهور

درباره کتاب:
کار آفرینی چیست؟ کار آفرین کیست؟ عنوان کتابی است از ژینوس هنرجویی که در 355 صفحه و توسط انتشارات آوای ظهور در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کارآفرینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان
موضوعات کتاب
کارآفرینی