معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتنگشتاین

گروه مولفان:
آنتونی کنی (نویسنده) | محمد رضا اسم خانی (مترجم)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتنگشتاین عنوان کتابی است از آنتونی کنی با ترجمه‌ی محمد رضا اسم خانی که در 343 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Wittgenstein، 2006. موضوع اصلی این کتاب ویتگنشتاین، لودویگ، 1889 است. از آنتونی کنی، کتاب درآمدی بر تاریخ مصور فلسفه غرب(موسسه انتشارات امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان