تاریخ فخری (در آداب ملکداری و دولت های اسلامی)

گروه مولفان:
محمد بن علی ابن طقطقی (نویسنده) | محمد وحید گلپایگانی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
تاریخ فخری (در آداب ملکداری و دولت های اسلامی) عنوان کتابی است از محمد بن علی ابن طقطقی با ترجمه‌ی محمد وحید گلپایگانی که در 490 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.