آزمون های شیر و فرآورده های آن

مولف:
گیتی کریم (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
آزمون های شیر و فرآورده های آن عنوان کتابی است از گیتی کریم که در 448 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب لبنیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.