ساخت شکنی دورکیم (نقدی پساپساساختارگرایانه)

مولف:
شهناز مسمی پرست (مترجم)

ناشر:
مهرویستا

درباره کتاب:
ساخت شکنی دورکیم (نقدی پساپساساختارگرایانه) عنوان کتابی است با ترجمه شهناز مسمی پرست که در 344 صفحه و توسط انتشارات مهرویستا در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Deconstructing Durkheim: a post - post strueturalist critique، 1993. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.