عناصر طراحی بصری در منظر

گروه مولفان:
سایمون بل (نویسنده) | محمد رضا مثنوی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
عناصر طراحی بصری در منظر عنوان کتابی است از سایمون بل با ترجمه‌ی محمد رضا مثنوی که در 256 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Elements of visual design in the landscape، 2004. موضوع اصلی این کتاب طراحی منظر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سایمون بل، کتاب‌های طراحی تفرجگاه های طبیعی(دانشگاه صنعتی اصفهان)، سنجش پایداری(دانشگاه فردوسی مشهد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان
موضوعات کتاب
طراحی منظر