هویت و امنیت سایبری (افزایش مهارتهای عمومی کاربران فضای مجازی، ICS)

مولف:
غلام رضا نخعی نیازی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ روز

درباره کتاب:
هویت و امنیت سایبری (افزایش مهارتهای عمومی کاربران فضای مجازی، ICS) عنوان کتابی است از غلام رضا نخعی نیازی که در 272 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ روز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شبکه های کامپیوتری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلام رضا نخعی نیازی، کتاب‌های مدیریت مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی(فرهنگ روز)، مهندسی گرمایش(فرهنگ روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.