حقوق بین الملل اسلامی (ارزش و اعتبار معاهدات بین المللی در نظام حقوقی اسلام)

مولف:
عبدالمجید سودمندی (نویسنده)

ناشر:
کویر

درباره کتاب:
حقوق بین الملل اسلامی (ارزش و اعتبار معاهدات بین المللی در نظام حقوقی اسلام) عنوان کتابی است از عبدالمجید سودمندی که در 207 صفحه و توسط انتشارات کویر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق بین الملل اسلامی است. از عبدالمجید سودمندی، کتاب جنگ و صلح در اسلام(کویر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.