کلیات بهداشت عمومی (مرجع رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

مولف:
علی صادقی حسن آبادی (نویسنده)

ناشر:
گپ

درباره کتاب:
کلیات بهداشت عمومی (مرجع رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) عنوان کتابی است از علی صادقی حسن آبادی که در 232 صفحه و توسط انتشارات گپ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بهداشت همگانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان