روش های تجزیه نمونه های معدنی (برای دانشجویان علوم زمین، معدن و مهندسی مواد)

گروه مولفان:
احمدرضا خاکزاد (نویسنده) | پیمان افضل (نویسنده)

ناشر:
آرین زمین

درباره کتاب:
روش های تجزیه نمونه های معدنی (برای دانشجویان علوم زمین، معدن و مهندسی مواد) عنوان کتابی است از احمدرضا خاکزاد که در 340 صفحه و توسط انتشارات آرین زمین در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مواد معدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,500 تومــان