حسابداری دولتی (به همراه جدیدترین بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی مورد عمل ذیحسابی ها)

مولف:
فرشید نجمی (نویسنده)

ناشر:
راه نوین

درباره کتاب:
حسابداری دولتی (به همراه جدیدترین بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی مورد عمل ذیحسابی ها) عنوان کتابی است از فرشید نجمی که در 440 صفحه و توسط انتشارات راه نوین در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرشید نجمی، کتاب‌های اصول حسابداری 1(راه نوین)، اصول حسابداری 2(راه نوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.