جانورشناسی 1 (بی مهرگان)

مولف:
منیژه کرمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شاهد

درباره کتاب:
جانورشناسی 1 (بی مهرگان) عنوان کتابی است از منیژه کرمی که در 412 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شاهد در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بی مهرگان است. از منیژه کرمی، کتاب جانورشناسی 2(دانشگاه شاهد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,800 تومــان
موضوعات کتاب
بی مهرگان