جانورشناسی 2 (مهره داران)

مولف:
منیژه کرمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شاهد

درباره کتاب:
جانورشناسی 2 (مهره داران) عنوان کتابی است از منیژه کرمی که در 346 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شاهد در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهره داران است. از منیژه کرمی، کتاب جانورشناسی 1(دانشگاه شاهد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,800 تومــان
موضوعات کتاب
مهره داران