ایران چیست؟ (طرح مسئله پیرامون نام های آریا، ایران و فارس)[پژوهش های ایرانی]

مولف:
رضا مرادی غیاث آبادی (نویسنده)

ناشر:
نوید شیراز

درباره کتاب:
ایران چیست؟ (طرح مسئله پیرامون نام های آریا، ایران و فارس) [پژوهش های ایرانی] عنوان کتابی است از رضا مرادی غیاث آبادی که در 96 صفحه و توسط انتشارات نوید شیراز در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فردوسی، ابوالقاسم، 329 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا مرادی غیاث آبادی، کتاب‌های فرمان داریوش بزرگ(شورآفرین)، تمدن هخامنشی(نوید شیراز)، منشور کورش هخامنشی(نوید شیراز)، فرهنگنامه عکس ایران(نوید شیراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.