گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تحول امنیت

مولف:
مرتضی نورمحمدی (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تحول امنیت عنوان کتابی است از مرتضی نورمحمدی که در 240 صفحه و توسط انتشارات میزان در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امنیت بین المللی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی نورمحمدی، کتاب‌های نگاهی نو به امپریالیسم و مسایل آن(میزان)، بین جنگ و صلح(مخاطب)، فرهنگ و امنیت(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.