حقوق بشردوستانه بین المللی

مولف:
حسین شریفی طرازکوهی (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
حقوق بشردوستانه بین المللی عنوان کتابی است از حسین شریفی طرازکوهی که در 416 صفحه و توسط انتشارات میزان در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق بین الملل بشر دوستانه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین شریفی طرازکوهی، کتاب‌های جنگ تجاوزکارانه و انسانی شدن حقوق بین الملل(میزان)، زمینه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی(میزان)، درآمدی بر شهروندی جهانی(میزان)، سازمان های بین المللی(میزان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
27,000 تومــان