انسان شناسی حقوقی (تعامل حقوق و فرهنگ در حوزه حقوق بشر)

گروه مولفان:
نوربر رولان (نویسنده) | رضا موسی زاده (مترجم)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
انسان شناسی حقوقی (تعامل حقوق و فرهنگ در حوزه حقوق بشر) عنوان کتابی است از نوربر رولان با ترجمه‌ی رضا موسی زاده که در 208 صفحه و توسط انتشارات میزان در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از L'anthropologie juridique. c1990. موضوع اصلی این کتاب انسان شناسی قانونی است. از نوربر رولان، کتاب انسان شناسی حقوقی(نگاه معاصر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان
موضوعات کتاب
انسان شناسی قانونی