یا سوسیالیسم یا بربریت (از قرن آمریکا تا دوراهی سرنوشت ساز)

گروه مولفان:
ایشتوان میساروش (نویسنده) | مرتضی محیط (مترجم)

ناشر:
اختران

درباره کتاب:
یا سوسیالیسم یا بربریت (از قرن آمریکا تا دوراهی سرنوشت ساز) عنوان کتابی است از ایشتوان میساروش با ترجمه‌ی مرتضی محیط که در 150 صفحه و توسط انتشارات اختران در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Socialism or Barbarism: from the "American century" to the crossroads. موضوع اصلی این کتاب سرمایه داری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایشتوان میساروش، کتاب‌های فراسوی سرمایه(کتاب آمه)، گفت و گوهایی با گئورگ لوکاچ(نشر ثالث)، فراسوی سرمایه(اختران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان