مدل سازی فیزیکی و ارزیابی ذخایر معدنی

گروه مولفان:
بهزاد تخم چی (نویسنده) | علی خوبان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شاهرود

درباره کتاب:
مدل سازی فیزیکی و ارزیابی ذخایر معدنی عنوان کتابی است از بهزاد تخم چی که در 450 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معدن و ذخایر معدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهزاد تخم چی، کتاب‌های شکستگی در سنگ(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، ترکیب اطلاعات، رویکردی نوین جهت تصمیم گیری در زمین شناسی، مهندسی معدن و نفت(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.